Per Erik Dalen, CEO, oppsummerer 2020

«Vi må aldri glemme at bak skyene er himmelen alltid blå, det gjelder også denne gangen. Det er få nålevende folk som har opplevd i nærheten av den situasjonen vi har nå». Ordene tilhører industribygger Per Sævik som i april beskrev sjokket som rammet en hel verden og som har påvirket alle i året som har gått.

Koronapandemien har vist oss hvor viktig godt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og samfunn er for å nå målene. ÅKP skaper møteplasser der folk utveksler ideer, lærer av hverandre, samarbeider og konkurrerer. Gjennom samarbeidsaktiviteter bidrar vi til å skape nye muligheter for hele regionen!»

Start video

Vi må aldri glemme at bak skyene er himmelen alltid blå

2020 har vært et annerledes år for oss alle. I januar kunne vi lese om et dødelig virus i Kina kalt Covid-19, som i løpet av uker spredde seg til hele verden, med store konsekvenser for liv og helse og total nedstenging av hele samfunnet. Smittevern, karanteneregler og kohorter ble den nye hverdagen og vi måtte arbeide på nye kreative måter for å holde hjulene i gang. Den digitale lærekurven har vært bratt, men dette vil være en styrke vi kan bygge videre på når vi får kontroll på pandemien.

Effekten av pandemien har påvirket de fleste næringsvirksomheter verden over. Mange bedrifter opplever situasjonen som utfordrende og vanskelig, men endret adferd og kjøpemønster gir også nye muligheter. Vi opplever at det gode samarbeidet og dugnadsånden på tvers av bedrifter, myndigheter og i samfunnet lever i beste velgående. På veg inn i et nytt år, der vi forhåpentligvis får vaksiner, ser vi frem til å fortsette det gode samarbeid med alle våre partnere. Spesielt gleder vi oss til å treffe dere igjen fysisk, på en av våre møteplasser eller i vår allmenning ÅKP Blue Innovation Arena. Som Per Sævik sier, vi må aldri glemme at bak skyene er himmelen alltid blå.

Våre tjenester

Idéutvikling

Vi hjelper med å utvikle forretningsideer

Produktutvikling

Vi hjelper med praktisk innovasjon 

Kapital

Vi finner finansiering til ditt prosjekt

Vekstprogram

Vi hjelper deg å oppskalere din bedrift

Klynger og nettverk

Vi bidrar til å utvikle næringsklynger og nettverk

Prototyping og testing

Vi bistår bedrifter med virtuell prototyping og test av løsninger

Kompetanse

Vi legger til rette for kompetanseheving

Forskning og utvikling

Vi kobler din bedrift med de beste forskningsmiljøene

ÅKP i tall

ansatte
prosjekt
medlemsbedrifter og gründere
deltakere

Forretningsidé​

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging.

Hovedstrategi​

Innovativt samspill i praksis

Verdier

Visjonær, uredd, kompetent, raus og solid

Høydepunkter 2020