Aktivitetsrapport 2020, Håvar Risnes, leder Startup og Scaleup

Start video

Et mangfold av forretningsideer og gründere

Vi er Sunnmøres viktigste gründer- og entreprenørskapsmiljø og har kontorer i Ålesund og Ulsteinvik. Som kunde hos oss får du tilgang til det nyeste innen muliggjørende teknologier og kunnskap, og kobler deg til nøkkelpersoner i vårt unike nettverk av internasjonalt orienterte bedrifter. Sammen skaper vi muligheter for vekst. I ÅKP får du tilgang til dyktige rådgivere og gode program for både etablering og skalering av bedrifter – vi hjelper deg hele veien slik at du lykkes med å nå dine vekstmål! I…
rådgivere
Hoppid.no-kontor
utviklingsavtaler med oppstarts- og vekstbedrifter
forretningsideer
ÅKP Startup

ÅKP Startup

I hele år har rådgiver Robert Voldnes ledet gründere i tidlig fase gjennom ÅKP Startup-programmet. Vi har gjennomført fem flere-dagers program både med oppmøte i arenaen og via skjerm. I ÅKP Startup blir deltakerne kjent med MiT-metodikkens trinn til hvordan de bør gå videre med forretningsideen sin. De får dessuten glede av sitt «utvidede team» og får testet ideen sin på nye måter.

2020 i bilder

Investormatch

ÅKP og Nordea har etablert en møteplass for investorer og vekstselskaper.  Her kobles noen av de mest fremoverlente investormiljøene på Sunnmøre med innovative bedrifter som har ambisjon om å vokse. Bedriftene får trening i å presentere sin bedrift, og en egen programmodul rettes mot investor- og finansieringsmiljøer. 11. november samlet vi fem spennende vekstbedrifter og 30 investorer til en inspirerende dag. Det var nerver, glede og gode prestasjoner. Slik gikk det!…

ÅKP Scaleup

Årets seks Scaleup-bedrifter møttes både fysisk og digital gjennom hele året.   Heldigvis kunne avslutningsmiddagen i mai gjennomføres som normalt. ÅKP Scaleup er et skaleringsprogram for bedrifter som vil akselerere vekst, og tar utgangspunkt i vekstmetodikk fra MiT. Hver deltakende bedrift drar nytte av et mentorteam som bidrar til å utvikle og verifisere nye planer for vekst og strategi. Se filmen fra ÅKP Scaleup 2020 Se intervju med Previwo Se intervju med…
Gode samarbeidspartnere

Gode samarbeidspartnere

Vi har mange som bidrar til at gründerne skal vokse og utvikle sine idéer. Disse er blant andre BDO for regnskap, Sands for juridisk rådgiving, Racer og Ringrev for markedsføring og Innovasjon Norge for tilskuddsordninger. I tillegg har vi kort vei til NTNU og det akademiske miljøet, tett kontakt med næringsliv og mentorer, forskningsinstitusjoner, banker og investorer som stiller opp på spesielle arrangementer. Medlemmene i den maritime og den marine klyngen er alltid positive støttespillere for gründerbedrifter i alle faser. Vi setter pris på alle som stiller opp og hjelper til med rådgiving og tilstedeværelse!
Utvikling i et vanskelig år 

Utvikling i et vanskelig år 

Til tross for at 2020 gjorde det krevende for gründerne å nå sine kunder og få til ny aktivitet merket vi hvor viktig planlegging og struktur var i denne fasen.…

Møt Tore Holmem - gründer, grafiker og animatør

Tore er motion grafiker og 3D animatør, og har produsert animasjoner, illustrasjoner og øvrig design for TV, reklame, spill og mye annet.

Intervju med noen av våre gründere

Aleksander Haahjem og Mats Skjong, Aqma

Aleksander Haahjem og Mats Skjong, Aqma

1: Hva er deres gründer-idé? Vi har sett en økende trend av dokumentasjon og sertifiseringskrav innenfor den maritime næringen.…
Robert Vingsnes, Voice of Norway

Robert Vingsnes, Voice of Norway

1: Hva er din gründer-idé? Experio har utviklet og drifter audioguide plattformen Voice Of Norway (VON). Persontransportselskap, museer, besøksparker, reiselivs- og destinasjonsselskaper,…
Svein Malmedal, Inzpero

Svein Malmedal, Inzpero

1: Hva er din gründer-idé? En digital markedsplass for reproduksjon av kunst. 2: Hvilken nytte får du av å være tilknyttet ÅKP som gründer? Nettverksbygging og fellesskapet er gull verdt, og vi er heldige som har ÅKP som har investert…
Emma Blake, Konnexus1

Emma Blake, Konnexus1

1: Hva er din gründer-idé? Konnexus er et konsulentselskap som spesialiserer seg innen rådgivning om immaterielle rettigheter og kommersielle avtaler. Jeg er utdannet som engelsk jurist,…

Founders lunch

ÅKP Founders Lunch er møteplassen som løfter frem gode forretningsideer og gir flere mulighet til rask vekst. ÅKP Founders Lunch er en viktig møteplass for gründere, ledere i etablerte bedrifter, mulige mentor og investorer. Presentasjoner ble blant annet utført av Co Founder,  Inzpero, GJ Machine, Voice of Norway og Holo Cap.  To ganger ble arrangementet gjennomfør i 2020 og ga gode muligheter for å bygge relasjoner og utveksle ideer.  
 NæringsTeft med Sparebanken Møre og ÅKP

 NæringsTeft med Sparebanken Møre og ÅKP

ÅKP er mangeårig samarbeidspartner for Sparebanken Møres NæringsTeft, og stiller med presentasjoner og mentorer.  Dette er en kompetansereise og konkurranse for gründere i tidlig fase. Årets NæringsTeft går digitalt slik at alt foregår på nett, men det blir lagt opp til at alle deltakere skal bli godt kjent med hverandre. Deltakere blir dyttet utenfor komfortsonen, men de får mye verdifull erfaring og kunnskap til gjengjeld. Vinneren får 1 million kroner og kåres våren 2021.

Idelab for utvikling i bedrifter

Skal du fornye deg i eksisterende marked eller gå inn i et nytt? Kanskje er det trender som påvirker bedriften som vil kreve omstilling? Eller arbeider du med samfunnsutfordringer i en av kommunene i regionen? ÅKP Idélab har blitt en tjeneste for raske, digitale prosesser ÅKP har over tid bygget opp både kompetanse og infrastruktur for å kunne fasilitere idéprosesser når hensikten er å utforske nye forretningsmuligheter, produkt- og tjenesteinnovasjon eller rene omstillingsprosesser mot nye marked. «I 2019 handlet det ofte om å utforske mulighetene rundt digitalisering – spesielt for næringslivet, etter hvert har selvsagt ulike oppdrag knyttet til mer…
Engasjerande halvårsmøte i regionalt partnarskap

Engasjerande halvårsmøte i regionalt partnarskap

Tysdag 25. august gjennomførte vi halvårsmøte i regionalt partnarskap for entreprenørskap og vekst. Dette blei ei engasjerande samling der ein diskuterte status og utfordringar i ulike næringar i regionen. MAFOSS, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, samt NHO Møre og Romsdal deltok for å dele sine betraktningar,  etterfølgt av ein workshop der vi adresserte regionalt partnarskap si rolle i dei utfordringane næringslivet i regionen står føre. Mange gode innspel blei løfta og har blitt jobba vidare med utover hausten.
Nyskapingsdagar for reiselivet vart ein suksess

Nyskapingsdagar for reiselivet vart ein suksess

I oktober gjennomførte ÅKP på vegne av Regionalt Partnarskap for entreprenørskap og vekst,  saman med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, nyskapingsdagen for reiselivet i henholdsvis Fosnavåg, Stranda og Ålesund. Over 60 reiselivsaktørar frå regionen deltok på dei tre arrangementa til saman. Temaet var ideskaping og nye moglegheiter for reiselivet. I ÅKP Idèlab, ein kreativt styrt prosess, blei mange gode idear og refleksjonar, samt innspel til nye prosjekt delt. Nyskapingsdagen for reiselivet kom til basert på eit behov for omstilling for reiselivsaktørane i regionen. Deltakarane gav tilbakemelding om at det å møtast både for å drøfte felles utfordringar, og moglege nye samarbeidsprosjekt var nyttig og relevant.
Vekstprogram for reiselivet

Vekstprogram for reiselivet

Ei prosjektgruppe innan regionalt partnarskap for entreprenørskap og vekst, har i haust kartlagt kva kompetanse som skal til for å skape fleire gode reiselivsverksemder i regionen. Dette har resultert i eit samlingsbasert vekstprogram for etablerte reiselivsaktørar, der berekraftig forretningsutvikling og lønsam heilårsdrift er eit overordna mål.…

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.