Aleksander Haahjem og Mats Skjong, Aqma

Aleksander Haahjem og Mats Skjong, Aqma

1: Hva er deres gründer-idé?

Vi har sett en økende trend av dokumentasjon og sertifiseringskrav innenfor den maritime næringen. Per i dag bistår vi rederier med IHM-sertifisering, som kvantifiserer og lokaliserer hva som finnes av farlig material om bord skip. Når prosessen med rapporten er ferdigstilt og godkjent skal sertifikatet vedlikeholdes ut skipets levetid.

Parallelt utvikler vi derfor et system som vedlikeholde IHM-sertifikatet. Dette systemet skal også være rammeverket for videre satsing innenfor dokumentasjonshåndtering.

2. Hvilken nytte får dere av å være tilknyttet ÅKP som gründer?

ÅKP har vært en solid støtte for oss i AQMA både faglig og personlig. Vi får tilgang til flotte kontorfasiliteter, utvikling gjennom opplæring i MIT-metodikk, tilgang til faglige sparringspartnere/ressurser i de ansatte og hjelp til å knytte til oss de riktige folkene. ÅKP er også et sted hvor man føler seg velkommen og blir godt ivaretatt.

3. Hva liker dere med å ha kontorplass i Innovasjonsarenaen?

Å omgås likesinnede og positive mennesker som fokuserer på å snakke hverandre frem. At det jevnlig er aktivitet i lokalene og et sterkt felleskap. Positivt arbeidsmiljø og høyt kompetansenivå på de ansatte.