Aktivitetsrapport 2020, Prosjektleder DigiCat, Jan Børre Rydningen

Start video

DigiCat

DigiCat – Norsk katapultsenter tilbyr testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping og digitale tvillinger til alle næringer. Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt.…

Våre tjenesteområder

Våre tjenesteområder

Idéutvikling

Vi setter samme et team som hjelper deg med ideutvikling. Vår verktøykasse spenner fra en kreativ idéutviklingslab, avansert visualisering og til et sanntids simuleringsmiljø.

Test av produkt

Vi bistår i utvikling og testing av virtuelle prototyper av ditt produkt. Vi tilbyr introduksjonskurs i bruk av digitale verktøy og rådgiving og brukerstøtte gjennom hele prosessen.

Test av system

Vi tilbyr tilgang til simuleringsmodeller der du kan teste dine prototyper på system og integrasjonsnivå. Vi gir brukerstøtte, rådgiving og tilgang til skreddersydde testscenario.

Autonomi

Møre Ocean Lab er Norges best instrumenterte fullskala hav-laboratorium og en unik plattform for datainnsamling. Digicat katapultsenter vil bruke denne infrastrukturen til å bistå bedrifter med å teste fremtidens maritime utstyr, fartøy og autonome løsninger i et reelt miljø.

Vekstprogram

Vi tilbyr et vekstprogram der vi hjelper din bedrift med å vokse internasjonalt.

Kompetanse

Vi tilbyr seminar og kurs innen programmering, 3D-modellering, simulering og digitale tvillinger.

Vite mer om Digicat? Kontakt: Jan Børre Rydningen  –  jan.borre.rydningen@aakp.no  –  +47 901 36 995

Norsk katapult er en ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Katapultsentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle, prototype, test, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med lavere risiko.

Artec Aqua - unngår kostbare misforståelser med VR

Artec Aqua - unngår kostbare misforståelser med VR

Selskapet har gjennomført ti prosjektgjennomganger i VR, med og uten kunde. Det har vært et stort spenn i prosjektmodenhet; noen prosjekter har vært tidlig i designfasen, mens andre har vært i byggefasen. Artec Aqua var nysgjerrige på teknologien, men usikre på nytteverdien.…

Utvidelse mot Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE)

Byggenæringa er en av Norges største næringer med mer enn 500 MRD i verdiskaping. I 2020 ble Smart Construction Cluster i Alta og Construction City i Oslo partnere i DigiCat. Dermed utvides bade det geografiske og det tematiske området som DigiCat jobber mot. Utviklingen av Kautokeino skole er et av prosjektene hvor DigiCats infrastruktur nå benyttes. Bygging av skip og landbaserte bygg har mange fellestrekk og utvidelsen gir muligheter for å hente læring på tvers.

Prodtex - nye tanker innen fjordkryssing og konseptvalidering

Prodtex er et spennende tidlig-faseselskap med utspring i Ulsteinvik. De utfordrer etablerte miljø og tenking rundt tunnel og brobygging. Ikke bare tror de på muligheten for nær «fullrobotiserte» sveising av bromoduler, de også tenker nytt i andre deler av utviklingsprosessen sin. Tester løsning med enkle simuleringer  Derfor har de benyttet DigiCat til å teste ut sitt forslåtte konsept…
Start video

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

Prosjektstøtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 100.000 kroner til katapultprosjekt via næringshager eller Stiftelsen Teknologiformidling. Nytt i 2020 er at gründere og tidlig-faseselskap også kan få støtte gjennom Siva-fondet, bedriften må da være tilknyttet en Siva Inkubator. Ordningen er enkel å ta i bruk og har kort behandlingstid. I 2020 har XX selskaper benyttet seg av ordningen, hvor av XX var tidligfaseselskap.
VS Norway – en fremtidsrettet plattform og salgskanal

VS Norway – en fremtidsrettet plattform og salgskanal

VS Norway er en VR-plattform hvor bedrifter fra den maritime klyngen kan benytte et virtuelt cruiseskip for visualisering av egne produkt og systemer overfor kunder og interessenter over hele verden i fellesskap. Prosjektet er illustrert med Aukra Maritimes Launch and Recovery system for lettbåter i idylliske omgivelser i Geirangerfjorden.…

2020 i bilder