Digitale kundereiser i havnæringene

Digitale kundereiser i havnæringene

9 av 10 kundereiser starter med et søk på nett, også i leverandørindustrien. GCE Blue Maritime startet denne høsten et pilotprosjekt der 10 bedrifter arbeider med å forbedre sin digitale kundereise.

Covid-19 har stor innvirkning på verdensøkonomien og på norske eksportrettede bedrifter. Flere bedrifter er bekymret for fremtiden og frykter at ordrebøkene skal tørke inn. Samtidig ser vi at internasjonale arenaer, der en vanligvis møter kunder for å bygge relasjoner, i stor grad er stengt. Messer, kundemøter og besøk er vesentlig redusert og dette vil trolig fortsette igjennom 2021-2022. Dette krever nye kanaler og arbeidsformer for å treffe og bygge relasjoner til kundene. Innovasjonsprosjektet Digitale kundereiser i internasjonale bedrifter ser på hvordan kan vi nå nye kunder, bygge relasjoner og drive effektiv kundeoppfølging av kunder gjennom digitale kanaler.

Google er den viktigste kanalen

Forskning viser at 67 % av alle kjøpsbeslutninger i B2B-segmentet blir påvirket digitalt. 9 av 10 kjøpsreiser starter med søk, også i leverandørindustri. Kundene har en utfordring som de ønsker å tilegne seg kompetanse på, eller et problem de må løse. De søker med andre ord etter objektiv og hjelpende informasjon. Dette støttes av blant annet Gartner Group som i sin «Future of Sales Report» spår at innen 2025 vil 80% av B2B-salgsinteraksjonene mellom leverandører og kjøpere forekomme i digitale kanaler.

Pilotprosjektet Digitale kundereiser i havnæringene

Innovasjonsprosjekt startet i desember og skal gå over 12 måneder. Her skal ti internasjonalt rettede bedrifter få kompetanseheving og hjelp til å utvikle en helhetlig digital strategi for kundereiser i sin bedrift. Bedriftene får rådgiving og praktisk bistand til innføring av nye datadrevne metoder og digitale verktøy for «Inbound» salg, markedsføring og kundeoppfølging, i egen bedrift. Prosjektet samler bedrifter fra de tre havklyngene GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og NCE Aquatech Cluster, og er finansiert av Innovasjon Norge og klyngeprogrammet.