Emma Blake, Konnexus1

Emma Blake, Konnexus1

1: Hva er din gründer-idé?

Konnexus er et konsulentselskap som spesialiserer seg innen rådgivning om immaterielle rettigheter og kommersielle avtaler. Jeg er utdannet som engelsk jurist, og er også norsk advokat, i tillegg til å ha nesten 10 års industri erfaring som Commercial and IP Manager. Ideen bak Konnexus er å kombinere juridisk kompetanse med industrierfaring for å tilby praktisk rådgivning på tvers av hele livssyklusen for IPR-rettigheter og kommersielle kontrakter.  Når det gjelder kommersielle kontrakter tilbyr Konnexus tradisjonelle råd om drøfting og tolkning av kontrakter og bistår med kontraktsforhandlinger. Målet er å hjelpe gründere, små og mellomstore bedrifter med beskyttelse og kommersialisering av produktene sine.

2: Hvilken nytte får du av å være tilknyttet ÅKP som gründer?

For min del har ÅKP gitt meg selvtilliten til å starte mitt eget bedrift. Jeg hadde tenkt å gjøre det i noen år men uten støtte og oppmuntring fra ÅKPs rådgivere, ville jeg aldri har gjort det.

3: Hva liker du med å ha kontorplass i Innovasjonsarenaen?

Innovasjonsarenaen tilbyr et fantastisk arbeidsmiljø, full av energi og entusiasme. Det er alltid noe som skjer. Det er et miljø hvor gründere kan utveksle ideer, dele erfaring, inspirere og oppmuntre hverandre.