Enorm pågang etter nettkurs

Enorm pågang etter nettkurs

Over 1000 personer fra næringslivet har i løpet av året deltatt på digitale kurs og opplæringstiltak i regi av ÅKP og Mafoss. Kompetansetiltakene har blitt tatt svært godt imot i en vanskelig tid.

12. mars stengte hele Norge ned som følge av koronapandemien. Dette har fått store konsekvenser for hele samfunnet og mange private bedrifter har i løpet av året måtte permittere og redusere bemanningen som følge av usikkerhet i markedet, lavere aktivitet og færre oppdrag nasjonalt og internasjonalt.

For å bistå næringslivet har ÅKP og Mafoss arbeidet frem og satt opp en rekke gratis opplæringstiltak der ansatte kan bruke den usikre tiden til å oppdatere sin egen kompetanse. Tiltakene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og klyngeprogrammet, og NTNU, Høgskulen i Volda, NHH, og en rekke andre kursleverandører har stått for det faglige innholdet. Responsen har vært enorm.

-Vi har aldri opplevd slik pågang etter kurs og kompetansetiltak som vi har sett dette året. Det er tydelig at bedrifter og de ansatte ser dette som en unik mulighet til å få et kompetanseløft i en vanskelig tid. Da vi åpnet kursportalen i april meldte over 400 permitterte arbeidstakere seg på kurs i løpet av to dager, og i løpet av en uke var det steget til 750.

Frank Støyva Emblem, prosjektleder i ÅKP.

40 gratis kurs og 1000 deltakere

ÅKP og Mafoss gjorde tidlige en kartlegging av behovet for kompetansetiltak i medlemsbedriftene og satte på rekordfart opp over 20 kurs i april og mai. Kursene ble raskt fullbooket og i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune fikk vi finansiert store deler av dette gjennom virkemiddelet Bedriftsintern Opplæring (BIO 2-ordningen).

-Dette viser at BIO-ordninga treffer godt slik situasjonen er no, og ÅKP og Mafoss har gjort ein god jobb med å få fram behova i næringslivet. Vi håpar og trur at kompetanseheving kan gjere at både enkeltbedrifter og næringslivet generelt kan stille sterkare når aktiviteten tar seg opp.

Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Pågangen var stor og ventelistene ble etter hvert lange, så det ble arbeidet for å sette opp ytterligere 20 nye kurs i løpet av høsten. Disse ble finansiert delvis av fylkeskommunen og delvis av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge. Totalt 40 kurs med over 1000 deltakere er status for året som helhet.

Flere opplæringstiltak i 2021

Koronasituasjonen i Norge og på verdensbasis er krevende og vil trolig fortsette gjennom hele 2021. Ytterligere kompetansetiltak vil være viktig slik at ansatte og permitterte ansatte får muligheten til å videreutdanne seg og friske opp kunnskaper. Klyngeprosjektene GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea og Mafoss vil på vegne av medlemsbedriftene arbeide for å sette opp en rekke kurspakker i 2021.

Har du innspill til innhold og tematikk for kurs i 2021, vennligst send dem til frank.stoyva.emblem@aakp.no