Enzymer og enzymteknologi – fremtidig vekstindustri i Norge?

Enzymer og enzymteknologi – fremtidig vekstindustri i Norge?

Ambisjonen om at enzymer kan være verktøy for ny bærekraftig vekst i marin sektor, var bakteppe for det første i en serie på tre industrirettede webinarer i juni. Enzymer er verktøy som brukes i industriell prosessering av marin biomasse for å hente ut verdifulle proteiner og andre komponenter som kan brukes som ingredienser. Råstoff, enzym og prosessbetingelser er faktorer som påvirker produktet.

Ulike tema innen enzymbasert foredling ble belyst.
Det første webinaret 4. juni var en introduksjon til tema enzymteknologi; enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet. Innlederne kom fra både forskning, innovasjon og industri representert ved NTNU, Møreforsking, Innovasjon Norge, Hofseth Biocare AS, Biomega Group AS, Tailorzymes AS og Arctic Nutrition.

Tema for det andre webinaret i serien var «Enzymatiske prosesser for marine lipider», påfulgt av “Enzymatiske prosesser for marine proteiner” 18. juni.

Norge leverer en stor andel av de marine lipidene på verdensmarkedet. Innen prosessering av marine lipider er enzymatiske prosesser en viktig del av både mulighets- og utfordringsbildet. Webinaret 11. juni ga en bedre oversikt over lipasekatalyserte prosesser i norsk marin industri i dag, samt en pekepinn på fremtiden i dette segmentet.

Moderatorer var Arctic Nutrition og Møreforsking, og fra næringen deltok innledere med presentasjoner og paneldiskusjon fra Innolipid, Novozymes, GC Rieber Oils, Nordic Pharma og Tailorzymes A/S.

“Enzymatiske prosesser for marine proteiner” 18. juni ga en innføring i bruk av enzymer for protein hydrolyse, valg av prosessbetingelser og eksempler på hvordan dette brukes i industrien i dag.

Bedriftene og forskningsorganisasjonene som bidro med innlegg og paneldebatt, var Møreforsking, NORCE, Biomega Group, Maralis Innovation og Nofima.

Se opptak fra webinarene

4. juni: Introduksjon til enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet

11. juni:  Enzymatiske prosesser for marine lipider 

18. juni: Enzymatiske prosesser for marine proteiner