Forum for fremtidens maritime energisystemer

Forum for fremtidens maritime energisystemer

GCE Blue Maritime og NTNU har i 2021 samlet den maritime klyngen til fire samlinger med tema «Fremtidens maritime energisystemer».

Bedriftene i klyngen har i flere ti-år vært en pådriver for utvikling og kommersialisering av ny miljøteknologi. De har lang erfaring med diesel-elektriske fremdrift, LNG-løsninger og batteridrift, og flere ser nå på hvordan hydrogen kan brukes som drivstoff i passasjertrafikk. I løpet av året har vi presentert løsninger og diskutert muligheter som det grønne skiftet åpner for maritim næring. De over 400 deltakerne har fått spennende faglig innhold fra NTNU, Wärtsila, Norwegian Electric Systems, Sjøfartsdirektoratet, Mørenett, ABB, Maritime Partner, Wavefoil, Corvus m.fl.

Vi ønsker å legge til rette for kunnskapsdeling også i utfordrende tider og vil sette opp flere webinar fremover med samme tema i 2021. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få invitasjon!