Stor interesse for Klyngekonferansen

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse ble arrangert 24. september.

Årets konferanse måtte arrangeres med kun 150 deltakere på grunn av koronarestriksjonene. Det ble en inspirerende dag med mange gode innlegg fra Espen Rostrup NakstadThina Saltvedt, Jan Tore Sanner og Erik Jakobsen.