Aktivitetsrapport 2020, Per Erik Dalen, CEO

Start video

GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre er et kraftsenter for design, bygging og operasjon av avanserte fartøy til de globale havnæringene. Klyngen består av 220 bedrifter, 13500 ansatte og omsatte i 2020 for 47 milliarder kroner. Ordreboken er på 64 milliarder noe som gir 14 måneders arbeid fremover. Klyngen har status som «Global Centre of Expertise» (GCE) på grunn av sin unike globale markedsposisjon og dens viktige bidrag til norsk verdiskaping. Hovedoppgaven for klyngeprogrammet GCE Blue Maritime Cluster er å legge…
Enorm pågang etter nettkurs

Enorm pågang etter nettkurs

Over 1000 personer fra næringslivet har i løpet av året deltatt på digitale kurs og opplæringstiltak i regi av ÅKP og Mafoss. Kompetansetiltakene har blitt tatt svært godt imot i en vanskelig tid. 12. mars stengte hele Norge ned som følge av koronapandemien. Dette har fått store konsekvenser for hele samfunnet og mange private bedrifter har i løpet av året måtte permittere og redusere bemanningen som følge av usikkerhet i markedet, lavere aktivitet og færre oppdrag nasjonalt og internasjonalt. For å bistå næringslivet har ÅKP og Mafoss arbeidet frem og satt opp en rekke gratis…

Stor interesse for Klyngekonferansen

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse ble arrangert 24. september. Årets konferanse måtte arrangeres med kun 150 deltakere på grunn av koronarestriksjonene. Det ble en inspirerende dag med mange gode innlegg fra Espen Rostrup Nakstad, Thina Saltvedt, Jan Tore Sanner og Erik Jakobsen.  

En komplett maritim klynge

rederi
verft
skipsdesignere
utstyrsleverandører
- Få nålevende har opplevd noe lignende

- Få nålevende har opplevd noe lignende

HØR PODCAST! Industribygger Per Sævik sier han er født optimist, men selv for den mest optimistiske så røyner det nå på. Per Sævik fylte 80 år i desember og har vært med på mange opp- og nedturer gjennom sin satsing på fiskeri, båter til offshorenæringa, og de…

Stor verdiskaping

ansatte
mrd. i omsetning
mrd. i verdiskaping
land

2020 i bilder

Digitale kundereiser i havnæringene

9 av 10 kundereiser starter med et søk på nett, også i leverandørindustrien. GCE Blue Maritime startet denne høsten et pilotprosjekt der 10 bedrifter arbeider med å forbedre sin digitale kundereise. Covid-19 har stor innvirkning på verdensøkonomien og på norske eksportrettede bedrifter. Flere bedrifter er bekymret for fremtiden og frykter at ordrebøkene skal tørke inn.…

Andre nøkkeltall

konferanser
seminar og workshops
studieprogram
deltakere

Klyngeanalysen

Etter to år med vekst ble 2020 et år med nedgang i omsetning for bedriftene i den maritime klyngen på Møre. Nedgangen tilskrives i stor grad koronapandemien som har bremset verdensøkonomien kraftig og redusert aktiviteten i maritim næring. Omsetningen ble 47 milliarder kroner totalt, ned 8 milliarder fra 2019. Det ventes en nedgang i antall ansatte og ordreboken for klyngen som helhet har krympet til 14 måneder.…

Fokusområde

1

Økt hastighet i produktinnovasjon

Fokusområde

2

Økt hastighet i prosess- og organisatoriske innovasjoner

Fokusområde

3

Styrke de globale kunnskapskoblingene til verdensledende teknologi- og kunnskapsmiljøer

Fokusområde

4

Styrke nasjonale kunnskapskoblinger mot forskningsmiljøer, klynger og maritime bedrifter

KIM LILLEBØ, markedssjef Libra Plast

Hvordan har året 2020 vært?
Året 2020 har vært annerledes for alle. Ingen reiser, ingen messer, minimal sosial kontakt og øvrige restriksjoner. Men vi har som samfunn vært dyktige og heldige som har hatt lite smitte lokalt som igjen har gjort at vi kan leve tilnærmet lik normalt. Til tross for en krevende global situasjon ligger vi an til rekord omsetning, noe vi er svært fornøyde med.

Hva har vært den største utfordringen?
I en periode der mange av de store verftene var stengt opplevde vi at det var problematisk med utlevering av varer. Men dette var heldigvis ikke langvarig. I tillegg så har det vært krevende og gi kundene våre en tilstrekkelig oppfølging både på nye og eksisterende prosjekter. Men det er en global situasjon og vi har alle en god forståelse av dette.

Hva har vært den største positive opplevelsen?
At våre ansatte og deres familier har holdt seg friske er definitivt det mest positive.
Men vi er også svært fornøyde med selskapet har fortsatt den positive utviklingen selv i et så globalt krevende miljø. Det skaper entusiasme og trygghet for fremtiden.

Hvordan er fremtidsutsiktene for din bedrift?
Vi er positive til fremtiden og vi håper samfunnet kan fungere tilnærmet normalt i løpet av 2021. Det vil være godt for alle, men spesielt for de sårbare av oss som får muligheten til å vaksinere seg. I tillegg så opplever vi god aktivitet i markedet, og selv om noen skipssegment er nede for telling, så er vårt inntrykk at det fortsatt bygges mye båter / skip rundt omkring i verden, og alle skip trenger dører og luker.

Hvordan ser dere utviklingen i den maritime klynga fremover?
Den maritime klyngen går en usikker tid i møte. Det er trist å se mange i klyngen slite økonomisk, og det vil være kritisk om den lokale klyngekompetansen skulle forsvinne. Som lokalsamfunn er vi helt avhengig av at vi fortsetter utviklingen av klyngen og beholde jobbene og kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom mange tiår. Klyngen har bidratt til ufattelig mange jobber (både direkte og indirekte) og har sørget for å holde folk i arbeid gjennom både bølgetopper og bølgedaler. Nå trenger klyngen økonomisk hjelp fra Staten, og det vil være kritisk at støtteordningene og krisepakkene som tilbys er gode nok til at vi som klynge kan komme oss gjennom denne bølgedalen.

Virtual prototyping

Virtuell prototyping er en programvarebasert utviklingsmetode som involverer modellering, simulering og visualisering av et produkt eller systems adferd under reell operasjon.

Etterhvert som produktkompleksiteten øker, vil fysiske prototyper bli flaskehalser i en vellykket produktlansering. Disse flaskehalsene gjør at verdensledende produsenter nå ser på virtuell prototyping og simuleringsbasert design som en mulighet til å sikre økt produktytelse og -kvalitet, til en brøkdel av tiden og kostnadene ved en konvensjonell bygg-og-test tilnærming.

Start video

Fremtiden ligger i havrommet

%
av jordens overflate er hav
%
er dypere enn 3000 meter
%
er fortsatt uutforsket

LISA EDVARDSEN HAUGAN, EVP Deck Machinery & Motion Control, Kongsberg Maritime

Hvordan har året 2020 vært?
Kongsberg Maritime begynte på 2020 med stor optimisme. Ved starten av året pekte pilene opp mot økt aktivitet i markedet. Internt var vi godt i gang med integrasjonsarbeidet. Dette var det første hele driftsåret der vi var sammen som ett dobbelt så stort selskap etter oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine i 2019.

Så ble året annerledes enn vi trodde, for alle. Det ble et år for historiebøkene. Samtidig så er jeg veldig stolt av at vi har vært fleksible og fortsatt å levere gode løsninger og tjenester til kundene våre. Vi har også tatt i bruk eksisterende og nye digitale verktøy. Og ikke minst ser jeg at integrasjonsarbeidet ikke stoppet opp – vi jobber i stadig større grad sammen som ett Kongsberg Maritime til beste for kundene våre.

Hva har vært den største utfordringen?
Å lede i usikkerhet er ikke nytt for den maritime næringen, men 2020 ga oss en helt ny type usikkerhet som vi måtte forholde oss til raskt. Pandemien hadde også ulik effekt i de 34 landene der vi har medarbeidere, og vi har vært veldig fokusert på HMS og våre ansattes sikkerhet.

For meg personlig syns jeg det er utfordrende å ikke kunne møte folk fysisk. Kroppsspråk har så mye å si når du skal lytte til kollegaer, og jeg savner den dimensjonen i flere samtaler. Men så har vi også blitt flinkere til digital småprat, det er viktig.

Hva har vært den største positive opplevelsen?
Det beste med 2020 er å se hvordan vi har klart å opprettholde driften og levere lønnsomt selv om det har vært nok av utfordringer. Vi har måttet jobbe annerledes enn før, og mange har jobbet hjemmefra, men vi har levert! Produksjonen har gått jevnt, og leveranse- og serviceorganisasjonen har virkelig stått på. Jeg er imponert over samarbeidsånden og stå-på-viljen jeg har sett både hos oss og alle rundt oss både på kunde- og leverandørsiden.

Hvordan er fremtidsutsiktene for din bedrift?
Vi er markedsoptimister. Kongsberg Maritime er en organisasjon som ser fremover, og som nå er godt posisjonert for vekst innenfor havrommet. Vi er har også en veldig klar misjon om å levere teknologi som gjør positiv forskjell for kundene og for klimaet. Vi er en del av fremtidsløsningen.

Hvordan ser dere utviklingen i den maritime klynga fremover?
2020 har tydelig bekreftet at det er særlig to trender som er viktige for utviklingen av vår globale næring. Den første og viktigste driveren er det grønne skiftet, den andre er digitalisering. Disse to går hånd i hånd, og jeg tror den maritime klyngen har store muligheter til å lede an i denne utviklingen. Vi har mye domenekunnskap og bygge på, og jeg ser mange spennende nye initiativ fra både etablerte aktører og start-ups.

Fokusområde

5

Skape globale SMB vinnere

Hvem gjør hva i cruisebyggingsindustrien nå?

I september la Menon Economics frem en rapport som bekreftet historisk høy byggeaktivitet for cruiseskip fremover og til tross for koronasituasjonene er det få kansellerte eller utsatte prosjekter. Norwegian Cruise and Ferry Group samlet medlemmene til frokostsamling den 4. september for å presentere den ferske MENON-analysen om internasjonale cruisetrender og industri.…

Fokusområde

6

Skape nye gründere og vekstselskaper

Stor aktivitet i forumene

Stor aktivitet i forumene

GCE Blue Maritime har åtte fagforum der bedrifter og forskningsmiljøene samarbeider om å løfte frem ny kunnskap om teknologi og marked.  …

Fokusområde

7

Økt vertskapsattraktivitet

Fokusområde

8

Crossover-innovasjoner fra maritim industri til nye havromsnæringer

Forum for fremtidens maritime energisystemer

GCE Blue Maritime og NTNU har i 2021 samlet den maritime klyngen til fire samlinger med tema «Fremtidens maritime energisystemer». Bedriftene i klyngen har i flere ti-år vært en pådriver for utvikling og kommersialisering av ny miljøteknologi.…