GO Global China

GO Global China

Innovasjon Norge har initiert prosjektet ‘China2022’, en helhetlig og langsiktig eksportsatsing frem mot OL i Beijing for å posisjonere Norge og det norske næringslivet i Kina. Viktige mulighetsområder vil blant annet være sjømat, helsekost og næringsmiddel, landbruksvarer, reiseliv, skandinavisk design og møbel, og digitale løsninger. 

Kina er en av Norges viktigste handelspartnere i Asia og har de siste årene hatt en høy og stabil økonomisk vekst. Kina skal arrangere vinter-OL i Beijing i 2022, og dette åpner store muligheter for norsk næringsliv.

I samarbeid med NCE Blue Legasea, Norwegian Rooms og ÅKP arrangerte Innovasjon Norge i april «Go Global webinar» med fokus på det kinesiske markedet. I etterkant av webinaret ble klyngebedrifter invitert med på en videre reise i strategisk posisjonering mot Kina, gjennom et digitalt Global Growth program. Opplegget strekte seg over 4 samlinger á 2 dager, med «hjemmelekser» og 1:1 møter med rådgivere som bistod i bedriftenes forberedelser. Flere av våre klyngebedrifter deltok i programmet, delte erfaringer og bidro med presentasjoner. Vi fikk høre om lansering av Vesteraalens fiskeboller i Kina, snakke med erfarne distributører, «influencere» og ledende eksperter i digital markedsføring fra et av verdens mest spennende markeder for norsk sjømat og marine ingredienser. Sjømatrådet og Sjømat Norge bidrog også med nyttig kunnskap om markedsforhold og regulatoriske utfordringer.