Hvem gjør hva i cruisebyggingsindustrien nå?

Hvem gjør hva i cruisebyggingsindustrien nå?

I september la Menon Economics frem en rapport som bekreftet historisk høy byggeaktivitet for cruiseskip fremover og til tross for koronasituasjonene er det få kansellerte eller utsatte prosjekter.

Norwegian Cruise and Ferry Group samlet medlemmene til frokostsamling den 4. september for å presentere den ferske MENON-analysen om internasjonale cruisetrender og industri.

Seniorøkonom i Menon Economics Anders Helseth har det faglige ansvaret for rapporten og sammen med partner Erik Jacobsen ble funnene lagt frem for medlemsbedriftene i nettverket. Analysen viser at det de siste årene har blitt kontrahert svært mange cruiseskip hos de store cruiseverftene i Europa, samtidig som de mindre verftene har nytt godt av at det er vekst i ekspedisjonssegmentet.

«Det er bestilt historisk mange nye cruiseskip fra 2016 til og med 2019. Spesielt tydelig er dette i eksepedisjonssegmentet hvor det er bestilt 55 nye skip siden 2016, mot totalt 22 slike skip i den foregående 17-årsperioden.»

«Ordrebøkene hos verftene som bygger de store cruiseskipene er lange og vil holde aktiviteten oppe i mange år framover, selv uten nye bestillinger. Bygging av ekspedisjonsskip er spredt på flere verft og prosjektene er mindre. De aller fleste ekspedisjonsprosjektene er startet opp og ordrebøkene vil gradvis tømmes i løpet av de neste to årene.»

Anders Helseth, seniorøkonom Menon

Hele rapporten og interaktive kart er tilgjengelig for medlemmene av nettverket. Her kan leverandører klikke seg inn på byggeverft i hele verden å se på byggeprogrammet fremover mot 2026.

Vennligst ta kontakt med prosjektleder Oddbjørn Hatløy: oddbjorn.hatloy@aakp.no for mer informasjon.