ÅKP Idélab – raske digitale idéprosesser

ÅKP Idélab – raske digitale idéprosesser

Skal du fornye deg i eksisterende marked eller gå inn i et nytt? Kanskje er det trender som påvirker bedriften som vil kreve omstilling? Eller arbeider du med samfunnsutfordringer i en av kommunene i regionen?

ÅKP har over tid bygget opp både kompetanse og infrastruktur for å kunne fasilitere idéprosesser når hensikten er å utforske nye forretningsmuligheter, produkt- og tjenesteinnovasjon eller rene omstillingsprosesser mot nye marked.

I 2019 handlet det ofte om å utforske mulighetene rundt digitalisering – spesielt for næringslivet, etter hvert har selvsagt ulike oppdrag knyttet til mer bærekraftige verdikjeder kommet mer i fokus, mens vi i den siste perioden også har blitt utfordret på mer konkrete prosjekt for markedsomstilling og utfordringer i kjølvannet av pandemiens konsekvenser

Oddbjørn Hatløy, prosesslederne i ÅKP Idélab.

ÅKP Idélab tilbyr en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter.

En tjeneste for både næringsliv og offentlige utfordringer
Gjennom 2020 har et bredt spekter av bedrifter, organisasjoner og kommuner benyttet idélaben, enten fysisk eller til rene digitale workshops.

Nettopp gjennomføring av digitale workshop har vært en planlagt plattform fra starten, men med pandemiens begrensninger på våren, gjorde dette verdien av digitale muligheter enda mer viktig enn vi kanskje var klar over før vi satte igang.

Selv når de fleste satt på hjemmekontor i mars og april kjørte ÅKP Idélab workshops med stor suksess, både mot bedrifter og kommuner i regionen. Her ble Zoom og Teams benyttet i kombinasjon med kreative prosessverktøy for å samle både plenum og grupper til interaktive diskusjoner i en krevende tid. Denne erfaringen vil vi selvsagt kunne ta med oss når aktører internasjonalt skal samhandle i lignende prosesser fremover.

Rask, kreativ prosess
Det virkelige store utbyttet får bedriftene når de får anledningen til å møtes fysisk i ÅKP Idélab, og dermed også kan trekke på øvrige ressurser ved ÅKP Blue Innovation Arena.

Copra AS fra Tomrefjord ville ha friske øyne fra utsiden, når de skulle diskutere veien videre:

For oss var det viktig å sette av tid til å gå igjennom forretningsmodellen vår. Vi har hatt mange ideer om hva vi kan gjøre fremover, men det å komme seg inn i et program ledet av noen utenfor bedriften har vært viktig.

Vi blir ofte blinde når vi står oppi det samme hver dag, så det å få friske øyne til å se på forretningsmodellen har vært veldig nyttig for oss. Det tar ikke mye tid, men den tiden vi brukte på dette sammen med ÅKP var veldig effektiv. Vi fikk på en måte trykket på «restart» igjennom denne prosessen og er klar for å satse fullt fremover!

Kornelia Rødal Tomren, Business Development, i Copra AS

Hareid Group var en annen av bedriftene som benyttet ressursene ved ÅKP Idélab i en av sine interne strategiprosesser i år:

Den strukturerte og systematiske veiledningen og gjennomføringen hos ÅKP Idélab fikk frem kreativiteten og engasjementet hos oss, på en måte vi ikke kunne greid på egen hånd. Resultatet fra vår idéworkshop var svært givende og ga oss et godt grunnlag å drive innovasjonsprosjektet videre på.

Kenneth Langvatn, salgssjef i Hareid Group

Stranda kommune kartla handlingsrommet for reiselivet
Fra februar til juni ledet ÅKP Idélab en kartleggingsprosess for Stranda kommune, der hensikten var å utforske hvilke handlingsrom som eksisterer for reiselivet, og hvilke konsekvenser ulike strategiske valg ville kunne få for næringslivet i regionen.

Gjennom to workshops og flere intervjuer med både reiselivsaktører, øvrig næringsliv, investorer og kommuneledelse, ble anbefalte hovedområder for videreutvikling av reiselivet i regionen forankret mot aktørene i juni.

Stranda kommune har senere utlyst et hovedprosjekt som tar tak i hovedkonklusjonene fra kartleggingsprosjektet. Arbeidet er også fulgt opp med konkrete omstillingsprosjekt innenfor reiselivet i regionen.

Hva tilbyr ÅKP Idélab?
ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter. Vi fører en tverrfaglig gruppe gjennom en prosess med forskjellige øvelser og oppgaver, med mål om å foredle en idé fra tanke til konsept.

Idéen kan være et produkt, en prosess eller et forretningskonsept. Utgangspunktet for et besøk i idélaben trenger ikke være en idé, det kan også være et problem som en bedrift står ovenfor; f.eks. markedsmessige eller økonomisk utfordringer.

ÅKP Idélab er både en fysisk infrastruktur tilknyttet ÅKP Blue Innovation Arena i Ålesund, med unike digitale prosessverktøy, og en fasilitatortjeneste som kan distribueres ut der oppdragsgiveren finner det mer hensiktsmessig å samles.

Kontakt oss gjerne – oddbjorn.hatloy@aakp.no – 905 02 659