Klyngeanalysen

Klyngeanalysen

Etter to år med vekst ble 2020 et år med nedgang i omsetning for bedriftene i den maritime klyngen på Møre.

Nedgangen tilskrives i stor grad koronapandemien som har bremset verdensøkonomien kraftig og redusert aktiviteten i maritim næring. Omsetningen ble 47 milliarder kroner totalt, ned 8 milliarder fra 2019. Det ventes en nedgang i antall ansatte og ordreboken for klyngen som helhet har krympet til 14 måneder.

Frykter for lønnsomheten

54 prosent av bedriftene sier at lønnsomheten blir mye svakere eller svakere i år. 27 prosent sier lønnsomhet blir litt bedre og bare to prosent sier den blir mye bedre i 2020 enn i 2019. Bedriftene peker i hovedsak på to mulige forklaringer på hvorfor lønnsomheten vil svekkes. 93 prosent svarer svekkede markeder, og 46 prosent svarer at det er en direkte konsekvens av koronapandemien.

Verst hos verftene

Det er de store skipsverftene som har det største inntektsfallet, rundt en halvering fra 2019 til 2021, anslås det i analysen. De store verftene og verftselskapene; Vard, Kleven, Ulstein og Havyard, var de mest lønnsomme verftene tidlig på 2010-tallet. De siste årene har de gått i minus og bidratt til å trekke gjennomsnittet nedover for klyngen. Fra å bygge i hovedsak fartøy for offshorrederiene har snudd seg til flere markedet, spesielt til cruisemarkedet. Den snuoperasjon har så langt ikke gitt overskudd, og med koronapandemien tørket etterspørselen etter cruise- og ekspedisjonsfartøy inn.

Les hele klyngeanalysen.