Marine for Health: Webinar serie

Marine for Health: Webinar serie

I September 2020 ble det lansert en serie webinar om nye bruksområder for marine ingredienser. Hensikten er å lære mer om markedets siste trender og inspirere forskere og industriaktører til nye prosjektinitiativ. Det første webinaret ble  gjennomført 30. september og dreide seg om hvilken innvirkning sjømat har på hjernens utvikling.

Forelesere fra Laval University (Canada) og Møreforskning presenterte sine studier om hvordan inntak av sjømat støtter hjernens vitalitet. Emner som ble diskutert var blant annet helseeffekt av fet fisk på kognitive evner i barneskolealder, bruk av Omega-3 for eldre hjerners intellekt, og effekten av makroalgeekstrakt på kognitive funksjoner. Interessen for temaet var høy – deltakelsen var nærmere 60 personer.

Det andre webinaret om helseeffekt fra marine ingredienser ble avholdt i desember. I dette webinaret presenterte forskere fra Sintef, UiO og UiT sine funn til hvorfor det er avgjørende å utforske tarmmikrobiota i enkelte sykdomsløp, og bruksområder for marine ingredienser.

Se opptak fra webinarene

30. september: How Seafood can improve Brain Health

11. desember: Potential Health Effects from Marine Ingredients on Gut Microbiota