Omega-3 møte i Barcelona

Omega-3 møte i Barcelona

4.-6. februar var de viktigste globale aktørene og mange av partnere fra NCE Blue Legasea-klyngen samlet på GOED Exchange. Konferansen arrangeres annethvert år, og bringer sammen den globale Omega-3 industrien for å bygge nettverk, diskutere viktige tema og knytte nye partnerskap mellom bedrifter. Målet er også å få ny innsikt og dele kunnskap fra Omega-3 verdenen.

Tema for konferansen i år var vekst i Omega 3- industrien. Mens det er et fortsatt potensiale i for eksempel nye marked og råvarer, så trenger hele industrien mer innovasjon og ny giv for å kickstarte mer vekst. Her var mange gode innlegg knyttet til hvordan møte utfordringene i et modent omega-3 marked med støtte i solid forskning knyttet til god effekt på flere helsetilstander.

Sammen med over 250 deltagere var bl.a klyngebedriftene Arctic Nutrition, Calanus, Epax Norway, Orkla Health, Orivo, KD Pharma Group og GC Rieber Oils representert på konferansen. Vi benyttet tiden i Barcelona til gode samtaler, medlemsintervju og innhente inspirasjon til videre arbeid for denne viktige delen av klyngen.

Se film fra konferansen: GOED Exchange 2020