Prosjektstøtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 100.000 kroner til katapultprosjekt via næringshager eller Stiftelsen Teknologiformidling. Nytt i 2020 er at gründere og tidlig-faseselskap også kan få støtte gjennom Siva-fondet, bedriften må da være tilknyttet en Siva Inkubator. Ordningen er enkel å ta i bruk og har kort behandlingstid.

I 2020 har XX selskaper benyttet seg av ordningen, hvor av XX var tidligfaseselskap.