Robert Vingsnes, Voice of Norway

Robert Vingsnes, Voice of Norway

1: Hva er din gründer-idé?

Experio har utviklet og drifter audioguide plattformen Voice Of Norway (VON). Persontransportselskap, museer, besøksparker, reiselivs- og destinasjonsselskaper, samt offentlige organer som kommuner og friluftsorganisasjoner, bruker Voice Of Norway til å formidle lokasjonsbestemt informasjon og historie til sine medlemmer, gjester, tilreisende, passasjerer, og fastboende. De får historiene fortalt på øret, helt automatisk der de er. Vi hjelper våre kunder med kvalitetssikring av innhold, og sørger for at lydhistoriene blir tilgjengeliggjort, ofte på flere språk. Ved å samle hele historie- og reiselivs-Norge i ett intuitivt system, der sluttbruker kun har en app å forholde seg til, samler vi Norge til ett lydguide-rike.

2: Hvilken nytte får du av å være tilknyttet ÅKP som gründer?

Rådgiverne på ÅKP viser også et sterkt engasjement, veileder og gir råd og tips. Samtidig blir vi kraftig utfordret! Ros og klapp på skuldra er fint, men ris og pekefinger er en mye viktigere del av gründerreisen. Her på ÅKP blir vi formet og støpt slik at vi kan prestere på et profesjonelt nivå når vi skal ut og ta markedet. Tilgang til gode revisorer og jurister, i tillegg til nettverkssamlinger og kurs, er også noe vi i Experio har veldig god nytte av.

3: Hva liker du med å ha kontorplass i Innovasjonsarenaen? 

Det å kunne sitte under tak sammen med andre gründerbedrifter som jeg kan dele erfaringer med, og ikke minst lære av, er veldig verdifullt. Her er vi alle i samme båt. Noen har kommet lengre enn andre, men vi er alle på den samme reisen. I Innovasjonsarenaen har vi tilgang til flere flotte møterom, der vi med stolthet kan holde holder kunde- og investormøter blant annet. Innovasjonsarenaen er også en arena for sosialisering, med felles lunsj og mye småprat.