Atlanterhavsparken – Marint vitensenter

Atlanterhavsparken – Marint vitensenter

NCE Blue Legasea er representert i to ulike ressursgrupper for utarbeiding av nytt pedagogisk opplegg knytt til Vitensenterutstillingene «Å leve i havet» og “Norge som havnasjon». Klyngen sitt mål med prosjektsamarbeidet er å spre kunnskap og bygge kompetanse om ressursene som finnes i havet, og hvordan marine ressurser kan benyttes som mat, kosttilskudd og medisin. Dette er en viktig nasjonal satsning og kan bidra til å styrke attraktivitet for våre aktører og klynge.

Å leve i havet 

Her får publikum utvikle observasjonsevnen og lære ved å eksperimentere selv. For eksempel vil man få lære om hvordan fiskens gjeller og øvrige sanser fungerer. Arbeidet med utstillingen startet i 2019 og utstillingen står klar i februar 2021.

Norge som havnasjon – Fisk som ressurs

Hovedmålet er å utvikle en utstilling som gir besøkende en aha-opplevelse, skaper undring over sammenhengene i havet, og nysgjerrighet på mulighetene for økt utnyttelse av ressursene. Arbeidet med utstillingen startet i 2020, og målet er at utstillingen skal stå klar i juni 2021.

Utstillingen vil gi økt kompetanse om:
• De viktigste fiskebestandene og vandringsmønster med fokus på torsk, sild og sei
• Bærekraftig forvaltning og fiske
• Fiskeråstoffet og anvendelser – bruk av hele fisken
• Norsk sjømat ut i verden

Utstillingen blir inndelt i tematiske soner for å:
• Presentere de viktigste forutsetninger for at Norge er en havnasjon
• Synliggjøre den usynlige verdenen under havoverflaten
• Bidra til økt engasjement for å bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
• Utvikle en opplevelse som skaper aktivitet, og er basert på vitensentrenes formidlingspedagogikk
• Skape økt rekruttering til utdanning og yrkesvalg innenfor marin sektor

Målgrupper

Atlanterhavsparken har årlig ca 140.000 besøkende. De fleste er fritidsbesøkende (lokale, regionale, nasjonale og internasjonale). Skoleelever og barnehagebarn i organiserte grupper, studenter, bedrifter, og offisielle delegasjoner benytter Atlanterhavsparken aktivt. I 2019 fikk Atlanterhavsparken status som Norges første regionale «marine vitensenter», og i 2020 ble det et «besøkssenter for undervannsnatur». Med det nye vitensentertilbudet, vil Atlanterhavsparken få enda flere besøkende – spesielt barn og unge. Alle barnehagebarn og skoleelever innen to timers reisevei vil få tilbud om å komme på besøk og få et tilbud tilpasset de nye læreplanene. Utstillingens hovedmålgrupper er i prioritert rekkefølge: barn og ungdom (formidlingsnivå 12 år), familier og turister.