Stor aktivitet i forumene

Stor aktivitet i forumene

GCE Blue Maritime har åtte fagforum der bedrifter og forskningsmiljøene samarbeider om å løfte frem ny kunnskap om teknologi og marked.  

  • Norwegian Cruise and Ferry Group
  • Fremtidens maritime energisystem
  • Forum for autonomi
  • Forum for marine mineraler
  • Forum for havvind
  • Forum for Cyber Security
  • GCCE Blue Maritimes tenketank
  • Future of work – Leadership lab