Studentene trives i lokalene

Studentene trives i lokalene

Studentene ved NTNU i Ålesund benytter arenaen til mange forskjellige gjøremål.

Gruppearbeid, workshops, kickoff, planleggingsmøter, omvisninger og eksperter i teams har vært gjennomført slik at de blir bedre kjent med Campus, næringsliv og regionen. Stort sett kan studenter benytte gruppebordene til egne studier, og deres nærvær bringer ekstra trivelig stemning i lokalene!