Utvidelse mot bygg, anlegg og eiendom

Byggenæringen er en av Norges største næringer med mer enn 500 MRD i verdiskaping.

I 2020 ble Smart Construction Cluster i Alta og Construction City i Oslo partnere i DigiCat. Dermed utvides både det geografiske og tematiske området som DigiCat jobber mot.

Utviklingen av Kautokeino skole er et av prosjektene hvor DigiCats infrastruktur nå benyttes. Bygging av skip og landbaserte bygg har mange fellestrekk og utvidelsen gir muligheter for å hente læring på tvers.