Utvikling i et vanskelig år 

Utvikling i et vanskelig år 

Til tross for at 2020 gjorde det krevende for gründerne å nå sine kunder og få til ny aktivitet merket vi hvor viktig planlegging og struktur var i denne fasen.

De forskjellige bedriftene jobbet med strategi, testet ut sine ideer digitalt og deltok på kurs for læring og kunnskapsbygging. Utover høsten var mange godt rustet til å presentere konseptet sitt og hadde fått tid til å konsentrere seg om utvikling i deres selskap. MiT-metodikken som lærer oss hvordan gründere må ha pågangsmotet til en pirat, og disiplinen til en marinejeger, ble bevist her! Mentorer, investorer, samarbeidspartnere og klyngemedlemmer har stilt seg til rådighet for støtte og innspill til utvikling.